BIỆT THỰ ĐẢO ECOPARK – THE ISLAND

NƠI HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG

BIỆT THỰ ĐẢO ECOPARK – 270M2

Biệt thự đảo Ecopark 270m2 

  • Số tầng: 3 tầng
  • Kích thước: 9m x 30m
  • Diện tích mặt sàn tầng 1: ~116,9 m2
  • Diện tích mặt sàn tầng 2: ~129,4 m2
  • Diện tích mặt sàn tầng 3: ~97 m2

MẶT TRƯỚC BIỆT THỰ ĐẢO ECOPARK – 270M2

MẶT SAU BIỆT THỰ ĐẢO ECOPARK – 270M2

CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ